Phần Mềm Netop School 6.0 full crack

Phần Mềm Netop School 6.0 full crack Quản Lý Phòng Máy Phần Mềm Netop School 6.0 Đối Tượng Sử Dụng: Giáo Viên Tin Học. Phụ Huynh. Netop School 6.0 Phần Mềm Quản Lý Dạy Học - Máy Tính Trong Mạng Lan Netop School 6.0 Phần Mềm Quản Lý Dạy Học - Máy Tính Trong Mạng Lan Netop School 6.0 Phần Mềm Quản Lý Dạy Học - Máy Tính Trong Mạng Lan Link Hướng Dẫn Cài Đặt Tải Về => Cài Đặt : Giải Nén ra sẻ có 4 file: 1 File Hướng Dẫn Tiếng Việt 1 File Tạo Key 1 File Cài Đặt Máy Chủ 1 File Cài Đặt Máy Học Sinh Bước cài đặt khác với trong hướng dẫn tý nhé – Ở Bước “Register your NetOp License On-line” bạn chọn dòng thứ 3 nhé: “No, I do not want to register my netop license now” Còn số serial thì cứ chạy file key để lấy. Lưu Ý: Để quá trình cài đặt tốt không sinh lỗi, bạn nên làm trước các bước sau: Đổi Tên Máy Tính “Computer Name” các máy lại cho hệ thống. Tất cả các máy trong cài netop nên cùng 1 “Work Group” có thể tạo mới vídụ: PHONGMAYA. Thiết Lập IP Tĩnh cho tất cả các máy hoặc chỉ máy chủ thui cũng được.
Tin khác :